robertkol1405@yahoo.de

✅Freistellung - jak załatwić?

 Freistellung jak uzyskać

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech jak załatwić


Każda firma budowlana prowadzona przez Polaka w Niemczech może się postarać o zwolnienie z podatku budowlanego. Jak to zrobić? Najszybciej pozyskasz Freistellung  z pomocą polskiego biura Carebiuro.

By uniknąć płacenia podatku budowlanego należy:

Dzięki świadectwu zwolnienia od podatku budowlanego (niem. Freistellungsbescheinigung), które ma swoją podstawę prawną w § 48b EStG (niemieckiej ustawy o podatku dochodowym) zleceniodawca, który jest przedsiębiorcą, jest zwolniony z obowiązku odliczenia 15% wynagrodzenia, które by musiało zostać odcięte zleceniobiorcy za daną usługę budowlaną. Freistellungsbescheinigung, czyli świadectwo zwolnienia jest wydawane świadczącemu usługę przez Urząd Skarbowy na wniosek (§ 48b EStG), pod warunkiem, że zabezpieczone roszczenie podatkowe nie wydaje się zagrożone. Uwaga ! Należy pamiętać, że urząd skarbowy może anulować wydane zaświadczenie. Dzieje się tak, jeżeli znajdzie podstawę, aby przypuszczać, że istnieje ryzyko dla dalszego obowiązywania roszczeń podatkowych oraz w przypadku, kiedy zaświadczenie zostało wydane niezgodnie z prawem (np. na podstawie złożenia fałszywych danych).

Jak pozyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

 

zakładanie firmy w niemczech

 

Polecane linki:

Rodzaje klas podatkowych w Niemczech

Kara za brak ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NIEMCZECH

Wlasna firma w Niemczech

Kompleksowe doradztwo

Wazne informacje o zakladaniu firmy

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.